Waldron

Llongyfarchiadau i Waldron Commercials Cyf a enillodd dair Gwobr Cylchgrawn Commercial Motor am Darparydd Ôl-werthiant a Chynnal a Chadw y Flwyddyn, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Thechnegydd y Flwyddyn.

Mae'r cwmni atgyweirio ac adfer cebydau trydanol yn Nhafarnaubach Tredegar yn mynd o nerth i nerth.

Ehangodd ei safle presennol yn ddiweddar ar ôl buddsoddiad o £100,000 a gefnogwyd gan Barclays, gan felly greu mwy o gyfleoedd cyflogaeth leol. Mae'r cwmni eisoes wedi darparu dros 20 o leoliadau prentisiaeth a hyfforddiant.

Dymunwn bob llwyddiant iddynt.

I gael cymorth a chyngor i fusnesau ewch i: https://www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk/