Grantiau Adferiad COVID-19 Canol Trefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gefnogi busnesau Canol Tref ym Mlaenau Gwnt gyda mesurau fydd yn hwyluso ymbellhau cymdeithasol mewn rhannau o fusnes lle mae cwsmeriaid ac aelodau’r cyhoedd yn ymgynnull, yn cael eu gweini gyda bwyd neu diod neu orffwys.

Mae nifer gyfyngedig o grantiau ar gael i dalu am 80% o gost gwaith ‘cymwys’ i uchafswm dyfarniad grant o £15,000 (heb TAW)

Mae’r Eitemau Cymwys yn cynnwys:

Cownteri, Sgriniau Plastig, Lloriau, Adlenni/Canopïau, Gwresogwyr Awyr Agored / Seddi / Man Gweini / Goleuadau, Cysylltiadau Trydanol Awyr Agored, Gwaith Seilwaith Gwyrdd Bach.

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb
cysylltwch â’r Tîm Adfywio drwy e-bost yn

regeneration-projects@blaenau-gwent.gov.uk

Canllawiau

Ffurflen Datgan Diddordeb