Arolwg ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n defnyddio gofal plant yng Nghymru

Mae Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol am ddeall anghenion teuluoedd sydd â phlant rhwng 0 ac 17 oed yng Nghymru o ran gofal plant.

Y cyfle olaf i ddweud eich dweud am ofal plant yn Dyfau Gwent

  • Beth yw eich barn chi am ofal plant?
  • A yw’n diwallu anghenion unigol eich teulu?
  • Pe gallech chi newid gofal plant, beth hoffech chi?

Os nad ydych chi’n defnyddio gofal plant, dywedwch wrthym pam. mae eich barn yn hanfodol wrth gynllunio ar gyfer y galw yn y dyfodol. Cwblhewch ein harolwg byr cyn 31 Hydref.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CSA2021/?lang=585148