Sioeau Ffordd Cymunedol

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn dymuno cwrdd gyda phobl leol am newidiadau i'w wasanaeth casglu sbwriel a'i bolisi newydd 'dim gwastraff ochr'.

Bydd y rhaglen sioeau teithio ymgysylltu yn cychwyn ar 16 Ebrill a dangosir y calendr llawn o ddigwyddiadau islaw:

16 Ebrill 2018 Tredegar, Lidl  4pm - 6pm
17 Ebrill 2018 Blaenau (Capel Salem) 10am – 1pm
18 Ebrill 2018 Glynebwy, Morrisons  4pm – 6pm
19 Ebrill 2018 Marchnad Abertyleri 10am – 1pm
19 Ebrill 2018 Sgwâr Brynmawr   2.30pm – 4.30pm
20 Ebrill 2018 Marchnad Glynebwy 10am – 1pm
20 Ebrill 2018 Abertyleri, Tesco  4pm – 6pm
24 Ebrill 2018 Tredegar, Lidl  4pm – 6pm
25 Ebrill 2018 Brynmawr, Asda  10am – 1pm
2 Mai 2018    Canol tref Tredegar   10am – 1pm
3 Mai 2018    Marchnad Abertyleri 10am – 1pm
3 Mai 2018    Brynmawr Asda   4pm – 6pm
4 Mai 2018    Marchnad Glynebwy 10am – 1pm
4 Mai 2018    Abertyleri, Tesco  5pm – 7pm
8 Mai 2018   Sgwâr Brynmawr   10am – 1pm
9 Mai 2018   Glynebwy, Morrisons 10am – 1pm
10 Mai 2018 Marchnad Abertyleri 10am – 1pm
11 Mai 2018 Marchnad Glynebwy 10am – 1pm
11 Mai 2018 Canol tref Tredegar   2pm – 4pm
12 Mai 2018 Marchnad Brynmawr 9am – 12 canol-dydd

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=152354098443