Rydym eisiau eich slywadau

Rydym eisiau clywed gennych os ydych yn erbyn gofal a chefnogaeth gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent.

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r holiadur byr islaw sy’n gofyn am eich sylwadau am sut y mae’r gwasanaethau a gawsoch wedi’ch helpu. Ni fydd eich atebion yn effeithio ar unrhyw ofal a chefnogaeth yr ydych yn ei dderbyn. Dim ond i adael i ni wybod eich bod wedi ateb y defnyddir y cyfeirnod ar y holiadur fel nad ydym yn gofyn i chi lenwi’r holiadur eto. Byddwn yn rhoi atebion di-enw i Lywodraeth Cymru fel y gallant fonitro pa mor dda yr ydym yn darparu ein gwasanaethau.      


Holiadur ar gyfer Oedolion: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971847957

Oedolion holiadur papur: hawdd ei ddarllen: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971846663

Holiadur ar gyfer Rhieni: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971825085

Holiadur ar gyfer Rhieni: Hawdd ei Ddarllen: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971853408

Holiadur ar gyfer Gofalwyr: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971850053

Holiadur ar gyfer Gofalwyr: Hawdd ei Ddarllen: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971848968

Children: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971852360   

Children easy-read: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150971851453