Gadarnhau diwrnod casglu ar gyfer eich Coeden Nadolig

.

Bydd Adran Gwastraff y Cyngor yn darparu gwasanaeth i gasglu ac ailgylchu eich Coeden Nadolig o ddydd Llun 7 Ionawr 2019. Cysylltwch â C2BG ar 01495 311556 i gofrestru eich manylion neu cofrestrwch ar adran Fy Ngwasanaethau Cyngor ar wefan y cyngor yn www.blaenau-gwent.gov.uk i gadarnhau diwrnod casglu ar gyfer eich Coeden Nadolig.