Mae gwefan newydd Diogelu Gwent yn fyw!

Diogelu Gwent

Mae'r Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion rhanbarthol wedi lansio eu gwefan newydd

Mae'r wefan newydd www.gwentsafeguarding.org.uk yn rhoi mynediad i MARF a'r ffurflen Dyletswydd Adrodd ynghyd ag adnodd eang o wybodaeth am ddiogelu yn cynnwys dolenni i'r system archebu hyfforddiant drwy'r tudalennau Hyfforddiant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau am y wefan newydd anfonwch e-bost at: Gwentsafeguarding@caerphilly.gov.uk