Llwybr Cebl Glynebwy – Gwaith Cynnal a Chadw wedi’i Gynllunio

Cynhelir gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio ar y Llwybr Cebl rhwng 14 – 16 Hydref 2019. Bydd ar gau am dri diwrnod tra cynhelir y gwiriadau a phrofion cydymffurfiaeth. Ymddiheuriadau am yr anghyfleuster.