Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Digwyddiadau Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

6 Mawrth - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Dathliad Prosiect 100 Menywod Cymreig (RhCM) Cymru. Noson o farddoniaeth, cerddoriaeth a thrafodaeth ar fenywod yng Nghymru a’i gwaith. Mewn partneriaeth ag Aberration (mynediad drwy docyn) https://www.aberystwythartscentre.co.uk/talks-spoken-word/100-welsh-women

8 Mawrth - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Derbyniad â diodydd gyda'r nos ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i ddathlu
Prosiect 100 Menywod Cymreig gan (RhCM) Cymru, yng Nghwmni’r Is-ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure a'r Llywydd Elin Jones AC. Mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth. (am ddim  lluniaeth ysgafn) 

10 Mawrth - Amgueddfa Glannau Abertawe 

Ar Sul Gwyddonol Gwych, bydd (RhCM) Cymru yn dathlu cyfraniad menywod i wyddoniaeth a'n  Prosiect 100 Menywod Cymreig. Bydd sioe wyddoniaeth sy’n addas i'r teulu cyfan: The XX Factor (12pm) gan Science Made Simple a thrafodaeth panel (13.30) fel rhan o ddiwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer pob oedran. (galwch heibio, rhad ac am ddim)  

20 March, Theatr Clwyd, Mold, 19.30 - 21.30 

Digwyddiadau Chwarae Teg 

’Not Just For Boys’ - Ffair Gyrfaoedd STEM ar gyfer menywod 
5 Mawrth, Zimmer Biomet, Penybont-ar-ogwr, 13:30 - 16:00  
Rhagor o wybodaeth

Ein periods a’n pensiwn: delio gyda’r Pynciau Pwysig Tŷ Pawb 
Mawrth 8, 09.00 - 15.30

Bydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd a gweithdai yn trafod ystod o faterion sy'n dylanwadu ar allu menywod i gyflawni eu potensial llawn 

Rhagor o wybodaeth 

Dadorchuddio plac porffor i Ursula Masson 
8 Mawrth, Llyfrgell Merthyr Tudful, 12:00 - 13:30  

Rhagor o wybodaeth

Llywodraeth Cymru  

8 Mawrth, ar draws Cymru  

Mae rhwydweithiau amrywiaeth staff Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar y cyd ar ddydd Gwener 8 Mawrth, yng Nghaerdydd â VC sy’n cysylltu â Aberystwyth, Cyffwrdd Llandudno, Merthyr Tudful a Trefforest. 

Mae’r siaradwyr ysbrydoledig yn cynnwys: 

  • Uzo Iwobi, Prif Weithredwr, Cyngor Hiliol Cymru; 
  • Rhian Davies; Prif Weithredwr Anabledd Cymru 
  • Cindy Edwards, sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Lfest, Gŵyl Cerddoriaeth, 
  • Celfyddydau & Gomedi lesbiaidd llwyddiannus y DU 
  • Yasmin Khan; Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

Caerdydd

Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus gyda Public Affairs Cymru  
6 March, Coffi Co - Mermaid Quay, 08:00 - 09:00 

Cofrestru

‘Y Sefydliad Benywaidd’ - sgwrs gyda Deborah Hargreaves 
6 March, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, 12:00 - 14:00

Rhagor o wybodaeth 

‘Rhwng Menywod’, Rhaglen Hawliau Lloches Cymru 
8 Mawrth, Canolfan y Drindod, 4 Elms Road, Caerdydd, 12:00 - 14:00 

https://welshrefugeecouncil.org.uk/search/node/Woman%20to%20Woman%2C%20Asylum%20Rights%20Programme

DATHLU MENTRAU YSBRYDOLEDIG GAN / AR GYFER MENYWOD YNG NGHYMRU AC AFRICA
Y Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd, 9 Mawrth, 13:00 - 16:00 

Am ragor o wybodaeth a thocynnau 

Gogledd Cymru 

Bydd AFC Wrecsam yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn eu gêm yn erbyn Chesterfield Mawrth 2 

Caiff y timau eu harwain gan chwaraewyr merched iau a bydd erthygl arbennig yn y rhaglen gêm am dîm Merched AFC Wrecsam. Yn ogystal, bydd y bardd Evrah Rose yn darllen rhai o'i barddoniaeth, gan gynnwys darn pwrpasol am AFC Wrecsam a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer y dydd. 

Gwyl Diwrnod Rhyngwladol Menywod Gogledd Cymru 
8 Mawrth, Canolfan Fenter Wrecsam

Sgyrsiau, cyflwyniadau a thrafodaethau crwn a gweithdai 
www.northwalesinternationalwomensdayfest.co.uk 

Gweithdy: Denu menywod i’r diwydiant adeiladu 
Coleg Cambria, Wrexham, 8 March, 08.45 - 11.30 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Merched Gogledd Cymru 'Cydbwysedd er Gwell'
8 Mawrth, Theatr Fach y Rhyl, 10.15 - 14.30 

Gyda'r siaradwr gwadd Steph Jeavons, Cadeirydd a'r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC, Cerys Furlong (Chwarae Teg), Poppy Johnson (Faces by Poppy), a Mair Stephens (Sefydliad y Merched) https://bit.ly/2VmQzvK 

Dathlu Menywod a’r Celfyddydau 
9 Mawrth, Theatr Gwaun, Abergwaun, 14:00 - 15:00

Cymdeithas Gymunedol Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) Castell Nedd Port Talbot, Dathlu Gŵyl Ryngwladol Menywod yng NghNPT
Gwesty Traeth Aberafan, 10 Mawrth, 12:00-15:00 

Gyda ioga, paentio henna a dawnsio Bollywood, Am ragor o fanylion neu i gadarnhau y byddwch yn mynychu, cysylltwch ag Adam Cameron ar 01639 631246 Adamc@nptcvs.org.uk