Fyddech chi’n hoffi cychwyn eich busnes eich hun? Ydych chi’n edrych am gymorth busnes ac ariannol?

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ym mhob rhan o’r fwrdeistref I roi’r cyngor a’r gefnogaeth y gallech fod eu hangen i gymryd eich cam cyntaf i fusnes.

Cynhelir y set nesaf o gymorthfeydd galw heibio rhwng 10am – 12 canol-dydd yn:

2 Chwefror - Brynmawr
9 Chwefror - Cwm
16 Chwefror - Glynebwy
23 Chwefror - Tredegar
1 Mawrth - Abertyleri
9 Mawrth - Blaenau
16 Mawrth - Brynmawr
23 Mawrth - Cwm
27 Mawrth - Glynebwy
6 Ebrill- Tredegar Library
13 Ebrill - Abertyleri
20 Ebrill – Blaenau

Bydd Sarah Jeremiah, Swyddog Datblygu Busnes, ar gael i drafod y gwahanol opsiynau cymorth busnes a chyllid sydd ar gael drwy Gronfa Busnes Effaith BG a chynlluniau cymorth eraill a weinyddir gan yr Uned Datblygu Economaidd ym Mlaenau Gwent

Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r Tîm Datblygu Economaidd ar 01495 355700 neu e-bost yn business@blaenau-gwent.gov.uk