Dysgu Cymraeg gyda ni

Cwrs Dechreuwr Cymraeg yn dechrau yng Nglynebwy

Cwrs Cymraeg 15 wythnos ar gyfer dechreuwyr llawn lle mae'r pwyslais ar Gymraeg sgwrsio. Mae'r cwrs yn cynnig awr orfodol gorfodol ar-lein ac yna tair awr yn yr ystafell ddosbarth.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech allu cynnal sgyrsiau bob dydd yn y Gymraeg gan ddefnyddio'r amser cyson, yn ogystal â chyflwyniad i'r amser gorffennol. Byddwch yn defnyddio cyfarch, gofyn a rhoi gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi'ch hun a phobl eraill. Trafodwch gynlluniau, y tywydd, buddiannau, eiddo a chysylltiadau a thrafod digwyddiadau ac arferion.

Dyddiad cychwyn:

05.02.19

Ble:

Canolfan Gweithredu Ddysgu Ebbw V

20 Heol James, Glynebwy,

NP22 6JG

Pryd:

Dydd Mawrth, 9.30 - 12.30


Cost:

£ 70

* Mae ildio ffi o 40% ar gael ar y cwrs hwn os ydych chi'n derbyn budd-daliadau penodol. Mae angen prawf o fudd i ddilysu'r hepgoriad hwn. Cysylltwch â ni cyn archebu'ch lle i dderbyn eich cod disgownt arbennig. Dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio bob cwrs.

Cod y cwrs (ar gyfer archebion ar-lein)

I archebu lle

www.learnwelsh.cymru/gwent neu ffoniwch ni ar 01495 333710