Etholiad Senedd Ewrop

Bydd etholiad Senedd Ewrop 2019 yn cael ei gynnal Ddydd Iau, 23 Mai.

Yn wreiddiol, nid oedd yr etholiadau hyn wedi eu cynllunio gan mai’r bwriad oedd y byddai’r Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (yn dilyn refferendwm 2016) ar 29 Mawrth. 

Fodd bynnag, gwnaeth Llywodraeth Prydain gais am oedi sy’n golygu, oni bai y cytunir ar ymadawiad y DU o’r UE cyn 23 Mai, bydd yn rhaid i ni fod yn rhan o’r etholiadau.

Am fwy o wybodaeth am Etholiadau'r UE yng Nghymru: https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Len Mullins, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01437 775387. Mae datganiadau’r Cyngor i’r wasg hefyd ar gael ar wefan yr Awdurdod: http://www.pembrokeshire.gov.uk