Casglu Gwastraff Gardd Dechrau 4 Mawrth 2019

Bydd angen i breswylwyr ailgofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Casgliad Wythnosol Tymhorol Gwastraff Gardd 2019 AM DDIM

Bydd Cyngor Blaenau Gwent yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff gardd wythnosol am ddim ar gyfer preswylwyr rhwng 4 Mawrth 2019 a mis Tachwedd 2019.

I gymryd rhan yn y gwasanaeth gwastraff gardd am ddim edrychwch ar Fy Ngwasanaethau Cyngor yn www.blaenau-gwent.gov.uk neu gysylltu â C2BG ar 01495 311556.  Bydd angen i breswylwyr ailgofrestru ar gyfer y gwasanaeth, fydd yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth casglu effeithiol ac osgoi'r angen i gofrestru eto yn y dyfodol.

Ar ôl cofrestru, cewch eich hysbysu am eich diwrnod casglu un ai drwy e-bost neu alwad ffôn. Gofynnir i chi roi eich gwastraff gardd allan i'w gasglu cyn 7am ar eich diwrnod casglu dynodedig yn eich man arferol ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu.

Gallwch lenwi eich sach hesian gyda:

Gwair wedi'i dorri, dail, tocion gwrychoedd, blodau, planhigion, chwyn.

Gwnewch, os gwelwch yn dda:

Rhoi eich sach hesian mewn man amlwg yn eich man casglu sbwriel fel y gall y criwiau weld y sach.

Peidiwch, os gwelwch yn dda:

X   Rhoi pridd yn y sach

X   Rhoi celfi gardd neu botiau planhigion

X   Rhoi canclwm neu lysiau'r gingroen

Yr hyn y dylech ei wneud:

Os hoffech gymryd rhan yn y gwasanaeth gwastraff gardd am ddim, cysylltwch â C2BG ar 01495 311556 hefyd drwy adran Fy Ngwasanaethau ar wefan y Cyngor www.blaenau-gwent.gov.uk

Amserlen Casglu

Dyddiau Llun - Swffryd, Brynithel, Llanhiledd, Six Bells, Cwmtyleri, Roseheyworth ac Abertyleri

Dyddiau Mawrth – Tredegar

Dyddiau Mercher – Glynebwy, AC EITHRIO – Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd, Cwm

Dyddiau Iau – Brynmawr, Beaufort, Garnlydan a Rasa

Dyddiau Gwener – Blaenau, Nantyglo, YN CYNNWYS Tyllwyn, Victoria, Waunllwyd, Cwm a Garden City