Cyfnod o Ras' ar gyfer defnyddio hen Basiau Bws Rhatach

Ers dechrau mis Medi bu Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda Cynghorau, Llywodraeth Cymru a gweithredwyr bws i reoli rhaglen newid pob pas gwyrdd am Gerdyn Teithio Rhatach newydd gyda brand Trafnidiaeth Cymru.

Mae ymhell dros hanner miliwn o bobl (569,000) wedi gwneud cais i adnewyddu hyd yma - sy'n cynnwys tua 25,000 o geisiadau papur. Mae'n galonogol fod 94% o ddefnyddwyr cardiau bws rheolaidd, lle dengys cofnodion eu bod wedi defnyddio eu cerdyn fwy na 6 gwaith yn y 3 mis dweithaf, wedi gwneud cais ac mae'r mwyafrif helaeth hefyd wedi derbyn eu cerdyn newydd.

Ni all peiriannau tocyn electronig ar fysus ddarllen yr hen basiau bws gwyrdd ers iddynt ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2019. Er y cafodd mwyafrif y pasiau bws eu newid, mae nifer o deithwyr yn dal i ddangos eu pasiau bws gwyrdd ar fysus.

Er mwyn i'r teithwyr hyn fedru parhau i deithio nes iddynt wneud cais a derbyn paas bws newydd, cytunodd y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth i greu 'Cyfnod o Ras' byr lle gall teithwyr deithio yn defnyddio eu hen basiau bws rhwng 1 Ionawr 2020 a'r dyddiad gorffen a gadarnhawyd o 29 Chwefror 2020.

Cytunodd Llywodraeth Cymru gydag awdurdodau lleol a gweithredwyr bysus ym mis Rhagfyr pan fydd teithiwr yn dangos pas bws gwyrdd yn ystod y 'Cyfnod Gras':
• Dylai'r gyrrwr ganiatau i'r teithiwr deithio ond dweud wrthynt am gael pas bws newydd gan Trafnidiaeth Cymru 
• Dylai'r gyrrwr gofnodi'r daith drwy 'bwyso botwm' ar y peiriant tocynnau, er mwyn rhoi tocyn
• Dylai'r teithiwr hefyd dapio'r cerdyn ar y darllenydd cardiau, fydd yn rhoi neges camgymeriad y gellir ei ddefnyddio i gofnodi'r ffaith fod y trafodiad yn cyfeirio at hen bas.
Sut i adnewyddu eich pas bws

Cysylltwch â Trafnidiaeth Cymru https://tfw.wales/travelcards neu ffonio'r Uned Trafnidiaeth Integredig ar 01495 742744.