Casgliadau Gwastraff Gardd am Ddim - Trefniadau Cyfnod y Gaeaf

Bydd casgliadau Gwastraff Gwyrdd dros Gyfnod y Gaeaf yn newid o ddydd Llun 2 Rhagfyr 2019.

Unwaith yr wythnos, cynhelir gwasanaeth casglu seiliedig ar gais ar ddyddiau Mawrth ar gyfer yr holl Fwrdeistref (yn dibynnu ar alwad).

I gymryd rhan yn y gwasanaeth casglu gwastraff gardd am ddim, ewch i Fy Ngwasanaethau Cyngor yn www.blaenau-gwent.gov.uk neu cysylltwch â C2BG ar 01495 311556 a chofrestru.

Gall preswylwyr wneud cais  am y gwasanaeth hwn o ddydd Llun 25 Tachwedd 2019.

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am gasgliad unigol, gofynnir i chi roi eich gwastraff gardd mas cyn 7am ar y dyddiad y gwnaed cais amdano yn eich man casglu gwastraff ac ailgylchu arferol.

Gallwch lenwi eich sach hesian wyrdd gyda:

Gwair wedi'i dorri, dail, torion gwrychoedd, blodau, planhigion, chwyn.

Gwnewch os gwelwch yn dda:

Rhoi eich sach hesian mewn man amlwg yn eich man casglu sbwriel fel y gall y criwiau weld y sach.
Peidiwch os gwelwch yn dda:

X   Rhoi pridd mas
X   Rhoi celfi gardd neu botiau planhigion mas
X   Rhoi canclwm neu lysiau'r gingroen mas

Bydd y gwasanaeth yn amodol ar y galw dros gyfnod y gaeaf.

Bydd y gwasanaeth casglu wythnosol rheolaidd yn ailddechrau yn y Gwanwyn 2020 a bydd manylion pellach ar gael maes o law ar wefan y Cyngor, Canolfan Gyswllt a sianeli cyfryngau cymdeithasol.