Gymorth busnes sesiynau galw

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ym mhob rhan o'r fwrdeistref i roi'r cyngor a'r gefnogaeth y gallech fed eu hangen i gymryd eich cam cyntaf i fusnes.

Cynhelir y gyfres nesaf o gymorthfeydd galw-heibio rhwng 10am-12 canol-dydd yn y mannau dilynol:

11 lonaw r -A bertyl eri Llyfrgel I

18 lonawr - Blaenau Llyfrgell

25 lonawr -Brynmawr Llyfrgell

1 Chwefror -Cwm Llyfrgell

8 Chwefror-Glynebwy Llyfrgell

15 Chwefror -Tredegar Llyfrgell

22 Chwefror -Abertyleri Llyfrgell 

1 Mawrth-Blaenau Library 

8 Mawrth -Brynmawr Llyfrgel I

15 Mawrth -Cwm Llyfrgell 

22 Mawrth -Glynebwy Llyfrgell

29 Mawrth -Tredegar Llyfrgell

 

Bydd Sarah Jeremiah, Swyddog Datblygu Busnes; ar gael i drafod y gwahanol opsiynau cymorth busnes a chyllid sydd ar gael drwy Gronfa Busnes Effaith BG a chynlluniau cymorth eraill a weinyddir gan yr Uned Datblygu Economaidd ym Mlaenau Gwent.

Gallwch hefyd gysylltu'n uniongyrchol a'r Tim Datblygu Economaidd ar 01495 355700 neu e-bostyn business@blaenau-gwent.gov.uk