Gymorth busnes sesiynau galw

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ym mhob rhan o'r fwrdeistref i roi'r cyngor a'r gefnogaeth y gallech fed eu hangen i gymryd eich cam cyntaf i fusnes.

Cynhelir y gyfres nesaf o gymorthfeydd galw-heibio rhwng 10am-12 canol-dydd yn y mannau dilynol:

29 Mawrth -Tredegar Llyfrgell

5 Ebrill - Abertyleri Llyfrgell

12 Ebrill - Blaenau Llyfrgell

26 Ebrill - Brynmawr Llyfrgell

____________________________

3 Mai - Cwm Llyfrgell

10 Mai - Glynebwy Llyfrgell

17 Mai - Tredegar Llyfrgell

24 Mai - Abertyleri Llyfrgell

31 Mai - Blaenau Llyfrgell

____________________________

7 Mehefin - Brynmawr Llyfrgell

14 Mehefin - Cwm Llyfrgell

21 Mehefin - Glynebwy Llyfrgell

28 Mehefin - Tredegar Llyfrgell

 

Bydd Sarah Jeremiah, Swyddog Datblygu Busnes; ar gael i drafod y gwahanol opsiynau cymorth busnes a chyllid sydd ar gael drwy Gronfa Busnes Effaith BG a chynlluniau cymorth eraill a weinyddir gan yr Uned Datblygu Economaidd ym Mlaenau Gwent.

Gallwch hefyd gysylltu'n uniongyrchol a'r Tim Datblygu Economaidd ar 01495 355700 neu e-bostyn business@blaenau-gwent.gov.uk