Creu Gwent Iachach

Creu Gwent Iachach

Rhannwch eich syniadau i helpu i wella iechyd a lles pobl Gwent

'Creu Gwent Iachach'Yw’r cynllun strategol iechyd cyhoeddus i wella iechyd a llesiant pobl Gwent ac i wneud hyn:

MAE EICH ANGEN CHI a’ch syniadau i weld sut y gallwn wneud hyn gyda’n gilydd!

Mae digwyddiadau ymgysylltu cymunedol arbennig wedi eu trefnu ar gyfer:

  • Pobl Hŷn: 7ed Awst

  • Gofalwyr: 8ed Awst

  • Cyn-Filwyr: 13eg Awst

  • Oedolion ag Anableddau Corfforol a/neu Nam Synhwyraidd: 14eg Awst

  • Oedolion ag Anableddau Dysgu: 15ed Awst  

Theatr y Congress, Cwmbrân
(cylchedau clyw a mynediad i’r anabl)
Digwyddiadau: 10.30 - 2.30
Gweinir te a coffi o 10AM. Darperir Cinio Bys a Bawd

Cysylltwch â Julia Osmond, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus os carech wybod mwy am y gwaith neu os carech fynychu un o’r Digwyddiadau Ymgysylltu uchod. julia.osmond@wales.nhs.uk