Gwobrau Busnes Blaenau Gwent 2020

Cydnabod eich cyflawniad a dathlu eich llwyddiant

Categorïau Gwobrau:

1. Entrepreneur y Flwyddyn
2. Busnes Micro y Flwyddyn (cyflogi 1 - 10)
3. Busnes Bach y Flwyddyn (cyflogi 11 - 49)
4. Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn
5. Busnes Manwerthu neu Wasanaeth y Flwyddyn
6. Rhagoriaeth mewn Arloesedd a Thechnoleg
7. Menter Gymdeithasol neu Fusnes Cymunedol y Flwyddyn
8. Busnes Twristiaeth a Lletygarwch y Flwyddyn
Busnes y Flwyddyn 2020 Blaenau Gwent (Cyhoeddir y prif enillydd ar y noswaith)
Mae meini prawf ar gymhwyster a ffurflenni cais ar gael yn awr.

Dyddiad cau ceisiadau: 17 Ionawr 2020.

Cliciwch ar y ddolen ddilynol i lawlwytho’r cynigion: https://www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk/BusinessSupport/Business-Awards

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r Uned Datblygu Economaidd,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar 01495 355700 neu business@blaenau-gwent.gov.uk