Ymchwiliad Covid-19 DU

Poster Ymholiad Covid-19 y DU

Ers i bandemig COVID-19 ddechrau mae llawer wedi newid i ni i gyd. Rhannwch eich adborth am eich profiad o'r pandemig COVID-19. Gallai hyn ymwneud ag unrhyw agwedd yr effeithiwyd arno ar eich bywyd, neu fywydau'r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Byddwn yn rhannu'r hyn a ddywedwch wrthym yn uniongyrchol ag Ymchwiliad y DU. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu’r hyn a glywn â’r GIG, Llywodraeth Cymru a chyrff eraill yng Nghymru

https://aneurinbevancic.gig.cymru/cymryd-rhan/ymchwiliad-covid-19/ 

Ffon: 02920 235558
www.bwrddcic.gig.cymru
Instagram: chcwales
Facebook BCHCW1
Twitter @CHC_Wales