Newyddion Sy'n Torri

Weithdai llesiant RHAD AC AM DDIM ar gyfer gofalwyr di-dâl

Bu Ymddiriedolwyr Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (CTSEW) yn llwyddiannus yn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i gyflwyno cyfres o weithdai llesiant RHAD AC AM DDIM ar gyfer gofalwyr di-dâl mewn partneriaeth gydag Elemental Health.

Mae angen i ofalwyr gyflwyno eu datganiad diddordeb yn y gweithdy/gweithdai drwy’r ddolen hon: https://forms.office.com/r/3ugAApKtWM

Caiff pob sesiwn eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin.

Rydym yn cyflwyno 16 gweithdy, wyth ar gyfer pobl ifanc sy’n ofalwyr ac wyth ar gyfer oedolion sy’n ofalwyr.

Manylion gweithdai POBL IFANC SY’N OFALWYR – Chwefror 2022:

 

 • Mercher 2       5pm- 7pm       Strategaethau ymdopi sy’n gweithio go iawn
 • Mercher 9        4pm-6pm       Pam mod i’n gwneud hyn? Cymryd risgiau a sut i ofalu amdanoch eich hun
 • Iau 10              4pm-6pm        Gofyn am help proffesiynol – pryd, ble a sut i’w gael
 • Mercher 16     5pm-7pm        Cymorth cysgu
 • Iau 17              5pm-7pm        Gofalu am eraill tra’n gofalu amdanoch eich hun
 • Llun 21            10am-12pm   Technegau ymdopi gyda straen a phryder: sesiwn gyntaf (beth yw straen a phryder a strategaethau ymarferol)
 • Mawrth 22       10am-12pm   Technegau ymdopi gyda straen a phryder: ail sesiwn (strategaethau ymarferol)
 • Mawrth             1pm-3pm        Strategaethau i hybu hunanhyder a hunandyb

Bydd swyddog diogelu o CTSEW yn bresennol ym mhob un o’r sesiynau gofalwyr ifanc, ac mae gan CTSEW dystiolaeth o wiriadau a chymwysterau DBS ar gyfer hwyluswyr gweithdai.

Manylion gweithdai OEDOLION SY’N OFALWYR (18 oed+) – Chwefror 2022:

 • Llun 7        10am-12pm    Technegau ymdopi gyda straen a phryder: sesiwn gyntaf (beth yw straen a phryder a strategaethau ymarferol)
 • Mawrth 8    10am -12pm  Technegau ymdopi gyda straen a phryder: ail sesiwn (strategaethau ymarferol)
 • Mercher 9   12pm – 2pm  Pam mod i’n gwneud hyn? Cymryd risgiau a sut i ofalu amdanoch eich hun
 • Gwener 11  10am-12pm   Strategaethau i hybu hunanhyder a hunandyb
 • Llun 14        10am-12pm  Cymorth cysgu
 • Mawrth 15   10am-12pm  Gofalu am eraill tra’n gofalu amdanoch eich hun
 • Mercher 16  12pm-2pm    Strategaethau ymdopi sy’n gweithio go iawn
 • Gwener 18   12pm-2pm    Gofyn am help proffesiynol – pryd, ble a sut i’w gael

Mae gan CTSEW dystiolaeth o wiriadau DBS a chymwysterau hwyluswyr gweithdai.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Mel Thomas (melanie.thomas@ctsew.org.uk), neu Lauren Barne (lauren.barne@ctsew.org.uk) 01495 769996