Rhaglen Gweithgareddau Bywyd Gwylly BWHEG HF 2022

Rhaglen Gweithgareddau Bywyd Gwylly BWHEG HF 2022

Plant! Ydych chi rhwng 7 ac 11 oed?

Byddwn yn cynnL rhaglen AM DDIM o weithgareddau chwilota mewn pyllau yn Lynnoedd Garn drwy gydol fywliau’r ysgol. Byddwn yn edrych ar fywyd yn y dwr ac yn darganfod beth sy’n llwchu yn y dyfnder wrth I’r haf fynd yn ei flaen.

Ble: Cwrdd a ni ym Maes Parcio Llynnoedd Garn

Pryd: Bore Sadwrn, yn ddechrau ar 30 Gorffennaf

Pa amser: O 10am – 12.00


Rhaid I bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol


Gewnewch yn siwr bod gan y plant esgidiau addas a’u bod wedi’u paratoi rhag ofn y bydd tywydd gwyb (ddim yn hysbys fan hyn!).