Milfraen Pits Cerdded

"Pyllau Milfraen"

Er cof am drychineb ym mis Gorffennaf 1929 

31 gorffennaf 2022
Gan ddechrau am 10.00 a.m. yn WHC.


Taith gerdded o tua 10 km (6 milltir) dros lwybrau a all fod yn fwdlyd. Yn addas ar gyfer plant hŷn, ond nid yw'n cael ei argymell ar gyfer pobl sydd â symudedd cyfyngedig. Rydym yn gadael y Ganolfan Dreftadaeth i ymuno a dilyn llwybr beicio SUSTRANS drwy Garn Lakes ac yna tuag at y Racehors Inn. Yn agos at y pwynt hwn, rydym yn dyblu'n ôl, gan basio safleoedd hen lofeydd Milfraen a Red Ash ac yna dilyn y llwybr heibio i'r Coety Tips i ddychwelyd i'r gwaelod

Gall rhai rhannau fod yn eithaf mwdlyd mewn tywydd gwlyb, ond ar y cyfan mae'n hawdd cerdded gydag esgidiau priodol ac ati.