Ydych chi'n edrych am gyllid i gefnogi anghenion eich busnes?

Rydym yn cynnig 'Clinig Cymorth Busnes ' ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent rhwng 8.00am - 4pm ar y dyddiad dilynol:

24 Chwefror 2020 yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur,
Glynebwy NP23 6AA

Fel cynrychiolwyr lleol, rydym yn ymroddedig i sicrhau fod y busnesau y gweithiwn gyda nhw yn sicrhau'r cyllid a'r cymorth maent ei angen i helpu gyda chostau sefydlu neu i dyfu eu busnesau presennol.

Bydd mwy o wybodaeth am y cymorth ar gael yn y sesiwn gan y sefydliadau uchod. Drwy gydweithio gallwn ddarparu cyllid i gychwyn neu ehangu busnes, gan eich cefnogi gyda chyllid er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed brynu busnes. Hefyd mae help ar gael os ydych yn ystyried symud eich busnes neu'n edrych am eich safle busnes cyntaf.
Os ydych yn fusnes newydd neu'n fusnes sydd wedi sefydlu eisoes, dewch i siarad gyda ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Anfonwch e-bost at claire.vokes@developmentbank.wales  i drefnu apwyntiad 30 munud. Neu ei ffonio ar 02920 801728.