Manylion

TEITHIAU’R GORFFENNOL A’R PRESENNOL 2019

Dewch i archwilio’r gorifennola’r presennol 11e rydych yn byw ar daith dywys gydag Archifau Gwent (taith o ryw flultir).

Gan ddefnyddio ffotograffau, mapiau, cynlluniau a dogfennau eraill o’r archifau, byddwn yn dangos sut le roedd eich tref yn y dyddiau gynt, a sut mae wedi datblygu dros y blynyddoedd. Gyda’r daith bydd copi am ddim o hen lap o’r ardal.

10.00am - 12.00pm

29ain Mai- Glyn Ebwy
26ain Mehefin - Y Fenni
31ain Gorifennaf - Y Coed Duon
28ain Awst - Pont-y-pwl
25ain Medi - Pillgwenhli


HANFODOL TREFNU YMLAEN LIAW gan y bydd cyfyngiad ar y niferoedd

Tâl o £2 ar y dydd

I gael rhagor o fanylion ac ¡ drefnu Ile, cysylltwch ag Arch ifau Gwent

Archifau G went
Steelworks Road
Glynebwy, Blaenau Gwent
NP23 6AA

Ffôn: 01495 353363
enquiries@gwentarchives.gov.uk
www.gwentarchives.gov.uk