SWERVE - Noson Clwb Teen Disgo

Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent

SWERVE- Noson Clwb Teen Disgo
Dydd Mercher 19 Chwefror
6.00pm - 8.00pm @ Y EVi

Ymunwch a ni am noson o gerddoriaeth fyw gyda DJ Yhnell!

Rhydd Paent UV

EVi, Stryd yr Eglwys, Glynebwy. NP23 6BE

Tocyn £2 neu dalu ar y drws!

Unrhyw rai y canfyddir eu bod o dan ddylanwad neu'n defnyddio gwrthodir mynediad i ymddygiad neu bydd gofyn iddynt adael.