Manylion

Haf ym Mlaenau GWent

MAI

31st Mai
, 10.00 - 14.00
Bioblits yn y Parc! Parc Bryn Bach, Tredegar. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a nadine.morgan@blaenau-gwent.gov.uk Cost: AM DDIM


MEHEFIN


4th Mehefin
, 17.30 - 19.30
Taith Gerdded Natur Gyda'r Nos, Cwm Canolog, Glynebwy/ Gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent Wildlife Trust rward@gwentwildlife.org Cost: AM DDIM


6th Mehefin, 19.30
Sgwrs gyda'r Nefoedd, Ysbrydolwr Alun Havard, The Met, Abertillery. Tickets £10


18.00
Taith Gerdded Bywyd Gwyllt, Comin Brynmarw, cwrdd tu fas I'r Amgueddfa. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a 07717348082 nen Elena.Bianchi@sustrans.org.uk Cost: AM DDIM


7th Mehefin, 10.00 - 15.00
Diwrnod Bywyd Gwyllt a Llesiant, Ty a Pharc Bedwellte, tredegar. Cost: AM DDIM


8th Mehefin, 11.00 - 15.00
Diwrnod Agored, Parc Nany y Waun, Glyn Ebwy. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a admin@parcnantywaun.org.uk Cost: AM DDIM


19.30
Ceri Dupree yn y Ladies I Love, Y Met, Abertillery. Tocynnau £15 llaen / £12 consesiwn.


9th Mehefin, 10.00 - 15.00
Bioblits! Gwarchodfa Natur Cwm Canolef, Glyn Ebwy./  I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent 01495 307525 nen rward@gwentwildlife.org or  Cost: AM DDIM


21st Mehefin, 19.30
The Valli Boys, Y Met, Abertillery. Tocynnau £15.00


22nd Mehefin, 10.00 - 16.00
Diwrnod tredtadaeth, Eglwys St. Illtyds, Abertillery. Cost: AM DDIM


29th Mehefin, 11.00 - 15.00
Diwrnod Hwyl Mawr i'r Teulu Hosbis y Cymoedd, Parc Abertillery. Cost: AM DDIM

30th Mehefin, 12.00 - 17.00
Diwrnod Lluoedd Arfog, Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar. Cost: AM DDIM


HANNER TYMOR Y SULGWYN

School Holidays Advenire at Parc Bryn Bach
Gweithgareddau yn amrywio o ganwio a caiacio i ddringo, crefft y gwylltir a saethyddiaeth-ewch i www.parcbrynbach.co.uk I gael mwy o wybodaeth

Sports Centres – Playschemes
Cynlluniau chwarae-ar gael ym mhob un o'r tair canolfan chwaraeon-Mae'r gweithgaredda'n cynnwys pel-droed, pel-rwyd, chwaraeon raced, pel-fasged, dodge ball, rygbi, nofio, hwyl ar fatras aer, a llawr mwy! Cost: £7 fesul plentyn (yn cynnwys cinio). Ewch www.bglife.co.uk am fwy o wybodaeth.