Digwyddiadau’r Gwanwyn - ym Mlaenau Gwent 2020

CHWEFROR
13 14:00 Darlithiau misol Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent.
Adeiliadau anisgwyl ym Mrynmawr. Siaradwr – Eifion Lloyd Davies.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.

14 19:45 Ghost.  Sinema Neuadd y Farchnad, Brynmawr.

14 - 20 Sonic The Hedgehog.  Sinema Neuadd y Farchnad, Brynmawr
Bob dydd Sadwrn a dydd Sul o 15 Chwefror.  Llwybr Saffari Parc E-Scootor.  Cyswllt:  01495 304035, E-bost: info@supertubing.co.uk. Parc yr Wyl – Glynebwy

16 10:30 Brecwast Ffolant Brenhinol Iawn.  Ymunwch â’r Dywysoges Esgidiau Grisial a’r Tywysog Hudol.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.

17 11:00 – 12:00 Gweithdy Llysnafedd.  5-8 oed, Sefydliad Glowyr Llanhiledd.

18 10:00-12:00 Llwybr Adrodd Straeon Elen Benfelen.  Amser stori gyda Louby Lou Ty a Pharc Bedwellte  Tredegar.
11:30 – 13:00 Fit & Fed.  5-8 oed, Sefydiad Glowyr Llanhiledd
14:30 – 16:00 Clwb Crefftau.  3-12 oed.  Sefydliad Glowyr Llanhiledd.

19 11.30am –13.30 Amser stori gyda Louby Lou.  Elen Benfelen a’r Tair Arth, 1-5 oed.
13:00 - 15:30 Antur yn y Jwngl.
6-10 oed.  Sefydliad Glowyr Llanhiledd.
11:00, 13:00 a 15:00 Gweithdy Barcud & Llusernau.  Addas ar gyfer plant 5 i 12 oed, Y Met, Abertyleri.

20 10:00 – 12:00 a 13.00 – 15.00 Clwb Ieuenctid Bach.  5-11 oed. Sefydliad Glowyr Llanhiledd.

21 10:30 – 12:30 Adeiladu Blwch Nythu.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.

12:00 a 18:00 Y Sioe Dinosor. Canolfan Chwaraeon Glynebwy.
22 11:00 Bore Coffi. Rotari 80 o Flynyddodd yn Abertyleri, Amgueddfa Abertyleri a’r Cylch.

26 19:30 Sinema Awyr Agored: Grease.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.

MAWRTH
3 19:30 West Y Met, Abertyleri.

6 19:30 Jukebox Heroes 3 gydag Owen Money.  Y Met, Abertyleri.

9 14:00 Darlithiau misol Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent. Abertyleri a Llaniledd, Siarawr
13 19:30 I Want That Hair. Y Met, Abertyleri.
19 19:00 Noswaith gyda Jonathan ‘Fox’ Davies.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.
21 19:30 Mike Doyle - Rocking with Laughter.  Y Met, Abertyleri.
26 19:30 Cyngerdd Côr Cymysg Mileniwm Rhymni.  Y Met, Abertyleri.
28 20:00 The Sounds of Simon.  Y Met, Abertyleri.

EBRILL

3 & 4 AYDMS Cynradd – Rock ‘n’ Roll Baby.  Y Met, Abertyleri.
4 Go Tri – Dechreuwr Triathlon. Canolfan Chwaraeon Glynebwy.
9 14:00 Darlithiau misol Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent.  Nanty Glô a Blaina.  Ty a Pharc Bedwellte, Tredegar.


GWEITHGAREDDAU HANNER TYMOR
CANOLFAN CHWARAEON ABERTYLERI

18 Chwefror 10:00 – 12:00 Chwaraeon Raced.  7-15 years, £3 y plentyn.
17, 19, 21 Chwefror Cynllun chwarae. Aml Sgiliau 10:00 – 13:00 Nofio 13.30 – 15:00 £7 y plentyn (yn cynnwys cinio).

20 Chwefror 10:00 – 12:00 Pêl-fasged.
8-12 oed, £3 y plentyn.

CANOLFAN CHWARAEON GLYNEBWY
17 & 20 Chwefror Cynllun chwarae. Aml Sgiliau 10:00 – 13:00 Nofio 13.30 – 15:00 £7 y plentyn (yn cynnwys cinio).


Cysylltiadau
Tŷ a Pharc Bedwellte | 01495 353370
Parc Bryn Bach | 01495 355920
Canolfannau Hamdden:
Abertyleri | 01495 357779
Glynebwy | 01495 357777
Tredegar | 01495 353395
Y Met | 01495 355945
Theatr Beaufort  | 01495 305988 | info@ffindance.co.uk Pob digwyddiad arall | 01495 355937 / 07968472812 www.thevalleys.co.uk