Manylion

SGWRS IECHYD - MAE EICH LLAIS YN BWYSIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

(Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)

DYFODOL GWASANAETHAU IECHYD I BOBL SY’N BYW YM MLAENAU GWENT.
Rydym yn gwahodd pobl o’r ardal i ddod i gyfarfod lleol i drafod gwasanaethau iechyd ac i glywed sut cânt eu datblygu / newid dros y blynyddoedd i ddod. 

Cofrestrwch os hoffech ddod

Pryd: Dydd Mawrth 13 Awst, 2019 17:30pm – 19:30pm
Ble: Canolfan Tabor 18, Davies Street Brynmawr NP23 4AD
Sut: Adele Skinner ar 01633 435908  e-bost: Adele.skinner@wales.nhs.uk

Rhowch wybod i ni wrth archebu os oes gennych unrhyw ofynion cyfathrebu, mynediad neu drafnidiaeth