Gerdded Genedlaethol ‘Elf’ 2019

Y Nadolig hwn, i ddathlu’r GIG a’n llwybrau cerdded gwych rydym yn cynnal Taith Gerdded Genedlaethol ‘Elf’ ar 27ain Rhagfyr. Mae'n gyfle gwych i fynd allan yn yr awyr agored a cherdded oddi ar rywfaint o'r twrci a'r pwdin.

Dewch i ymuno â ni i ddarganfod rhai o gyfrinachau ein tirwedd, mwynhau ychydig o awyr iach a diod gynhesu. Eleni byddwn yn archwilio rhan o Lwybr Fawr Ebbw. Bydd hon yn daith hamddenol 3 milltir yn cymryd rhan yn ein gorffennol diwydiannol a chael golwg ar sut mae natur yn adfer yr ardal.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw archebu ar-lein eich lle AM DDIM yn https://www.eventbrite.co.uk/e/national-elf-walk-ebbw-fawr-trail-tickets-86501780153. Mae’r llwybr cerdded yn gyfeillgar i deuluoedd ond gwisgwch esgidiau synhwyrol a dillad cynnes, mae croeso i het ‘Elf’ a’ch siwmper Nadolig orau!

Cyfarfod yng nghyntedd Ysbyty Aneurin Bevan, Ebbw Vale am 10:00 am ddydd Gwener 27ain Rhagfyr.
Mae'r llwybr yn gymysgedd o lwybrau tarmac a cherrig ond dylai fod yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio. Mae'r daith oddeutu 3 milltir a dylai gymryd tua awr a hanner. Gall cŵn ymuno â ni os cânt eu cadw ar dennyn ond ni fyddant yn cael eu caniatáu yn yr ysbyty oni bai eu bod yn gŵn tywys.
Alyson Tippings sy'n arwain y daith ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, gellir cysylltu â hi ar 07968 472812. Mae diodydd poeth ar gael ar ddiwedd y daith.