GWERTHWCH FWY DRWY DDEFNYDDIO'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

24 Mawrth 2020
09:00 - 13:00 Tŷ a Pharc Bedwellty, Tredegar, NP22 3XN

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/gweithdy-cyfryngau-cymdeithasol

Gyda llawer o bobl yn defnyddio Facebook a Twitter, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi cael effaith ddramatig ar fusnes modern.

Mae 76% o fusnesau'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â chwsmeriaid...

Felly, os ydych chi eisiau ennill cwsmeriaid heb fynd i’r coch, mae ein gweithdy Gwerthu Drwy Ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol yn addas i chi.


Byddwch yn dysgu sut mae:

Datblygu strategaethau gwych

Dewis y sianelau cywir

Creu eich brand

Ennill atgyfeiriadau cwsmeriaid

Trefnu negeseuon

Defnyddio dangosfyrddau

Mesur perfformiad