Manylion

Gwasanaeth Gwaed Cymru

Gwasanaeth Gwaed Cymru

Abertyleri Canolfan Ieuenctid

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Abertyleri Canolfan Ieuenctid,

Dydd Mawrth 13 Awst: 10.00 - 12.30 & 14.00 - 16.00

0800 252 266 www.gwaedcymru.co.uk @GwaedCymru