Manylion

Grwp Cefnogi ar gyfer Rhieni a Gofalwyr Plant Anabl

Mae Tim Teuluoedd yn Gyntaf yn cyflwyno grwp cefnogi ar gyfer rhieni a gofalwyr plant gydag anableddau.

Cynhelir sesiynau ar y dyddiadau dilynol rhwng 9:30AM- 11:00AM

Flying Start Hub Garnlyden

04/03/19

Ym mhob sesiwn bydd y grwp yn trafod gwahanol bynciau yn ymwneud a

chefnogi a gwahoddir gweithwyr proffesiynol eraill a siaradwyr gwadd ¡gynnig cyngor ac arweiniad ar faterion penodol.