Gofalu Amdanoch Chi a Finnau – Cwrs i Ofalwyr

Cwrs am Ddim i Ofalwyr Chwefror 2022

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â grŵp rhithiol ar gyfer cwrs 6 wythnos i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu? Poster

I gyd o gysur eich cartref eich hun ar Zoom.

Cyrsiau Rhithiol i ddod:
Gofalu Amdanoch Chi a Finnau 
Bob dydd Mawrth 1 Chwefror tan 8 Mawrth 2022 am 10.30am

Ar hyn o bryd caiff ein holl gyrsiau eu cyflwyno’n rhithiol, nes y gallwn ddychwelyd i ganolfannau cymunedol. Caiff holl gyrsiau EPP eu harwain gan diwtoriaid wedi eu hyfforddi, sy’n byw gyda chyflwr iechyd neu sy’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle ar gwrs, cysylltwch â

Dewch o hyd i ni ar Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau newydd ac yn y blaen
Chwilio: rhaglen addysg ar gyfer cleifion neu @EPPGWENT ar Twitter

eppcymru  GAVO  GIG Cymru