FFORWM 50+ BLAENAU GWENT

Anwleidyddol ac ar agor i bawb dros 50 oed!

Mae's Fforwn 50+ yn rhad ac am ddim, anwleidyddol ac ar agor i bawb dros 50 oed!
Dewch i ym uno a ni yn ein cyfarfod nesaf i gwrdd a phobl newydd a thrafod y pethau sydd bwysicaf i chi.


NEWID LLEOLIAD: gofynnir i chi nodi y caiff y cyfarfod hwn yn awr ei gynnal yn Nhŷ Bedwellte, Tredegar.

10:30, Dydd Mawrth 25ain Chwefror 2020

Venue 1, Park Palce, Tredegar, NP22 4LD

Cyswllt: pps@blaenau-gwent.gov.uk neu 01495 357727

Bwrdd Gwasanaaethay Ccyhoeddus