DOSBARTH MEISTR PITSIO BUSNES

Dydd llun 20 Ionawr – 6yh – 8yh Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Caerdydd, CF11 6BH

Mae cyflwyno yn caniatáu i chi sefyll ben ac ysgwydd uwchlaw'r gweddill ac ennyn diddordeb y bobl iawn yn eich busnes.

Mae cyflwyno yn hanfodol i sicrhau y gwnaiff unrhyw fusnes ffynnu. Pa un ai a ydych chi’n rhwydweithio, yn ceisio cyllid sbarduno neu’n gwneud cyflwyniad, bydd y gallu i wneud cyflwyniadau rhagorol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’ch busnes.

Fe wnaiff y gweithdy hwn eich helpu i fagu eich hyder i wneud cyflwyniadau a chynnig cynghorion gwerthfawr i chi i wneud cyflwyniadau ynghylch eich busnes.

Archebwch eich lle AM DDIM heddiw: http://bit.ly/Dosbarth_Meistr_Pitsio