Manylion

Diwrnod Hawliau Gofalwyr - Gwesty'r Maes Manor

Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018

Ydych chi'n gofalu amdanyn nhw neu yn helpu i ofalu am aelod o'r teulu, ffrind neu blentyn ag anableddau?

Ymunwch â ni am hwyl, bwyd, adloniant a gwybodaeth.

Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 at the Maes Manor Hotel, Blackwood NP12 0AG

10.30am tan 2pm (cinio am 12 hanner dydd ac adloniant am 1pm.)

Transport & someone to stay with the person you care for a while you join us are available.

Cysylltwch â'r Tîm Gofalwyr ar 01495 315700 neu e-bost Tania.Hooper@blaenau-gwent.gov.uk 

www.blaenau-gwent.gov.uk/carers