DEWIS - Gwella Gwybodaeth Am Mlaenau Gwent

Ydych chl’n darparu gwasanaeth. gweithgarwch neu ddigwyddladau yr hoffech godi ymwybyddiaeth ohonynt?

 

Gall Dewis Cymru helpu godi ymwybyddiaeth o'r hyn sy'n digwydd ym Mlaenau Gwent ac mae'n awyddus I hyrwyddo’r  hyn rydych chi’n ei wneud!

  • Mae'n rhad ac am ddim
  • Mae'n hawdd cofrestru ac ychwanegu eich manylion
  • Mae'n darparu mapiau a chyfarwyddiadau I helpu pobl I ddod o hyd I chi
  • Mae llawer o asiantaethau ctnghori yn ei ddefnyddio eisoes I gyfeirio pobl I wasanaethau lleol a all eu helpu, felly bydd cael eich gwybodaeth ar Dewis Cymru yn golygu y gellir cyfeirio pobl atoch chi.

Cynhelir sesiwn AM DDIM

Ddydd Gwener 28ain Medi am 10:00am yn Learning Action Centre  Glynebwy

I archebu lle, cysylltwch a: 01495 357727  neu e-bostiwch pps@blaenau-gwent.gov.uk