DIGWYDDIAD DEWIS

Bwrdd lechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board
 
DIGWYDDIAD DEWIS - UWCHLWYTHO'CH GWYBODAETH I'R CYFEIRIADUR
 
Llyfrgell Cwm I Dydd Mercher 18 Rhagfyr 1 10am - 2pm gyda chinio

Ydych chi 'n cynnal grWp/gwasanaeth/digwyddiadau cymunedol ym Mlaenau Gwent?
 
Dewch draw i'r digwyddiad hwn, unrhyw bryd rhwng 10am a 2pm I uwchlwytho gwybodaeth i DEW IS, cyfeiriadur gwasanaethau i bobl yn y
gymuned. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch å Kath Cross ar kathryn.cross@wales.nhs.uk.
 
Mae DEW IS Cymru'n gyfeiriadur gweithgareddau a chymorth yn Ileol i Iles yn ogystal å mynd i'r afael cenedlaethol sy'n rhoi gwybodaeth am grwpiau, bobl fanteisio arno, fel y gallant wella'u hiechyd a'u å materion fel unigedd ac ynysu cymdeithasol.

DEWIS yw'r Ile perffaith i hyrwyddo grwpiau, gweithgareddau a chymorth sydd ar gael yn ein cymunedau. Rydym yn falch o weithio gyda phobl ifanc i uwchlwytho gwybodaeth am y gwasanaethau hyn a gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod DEW IS yn adnodd cymunedol  blaenllaw.

I ddysgu mwy am DEW IS ewch i
https://www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales
https://www.dewis.wales/