Manylion

Darganfod hanes eich ty

Ydych chi wedi meddwl erioed pa mor hen yw eich tÿ? Pwy adeiladodd y tÿ?

Pwy oedd yn byw yno a pha straeonmedrent eu hadrodd?

Bydd y sgwrs hon yn eich cyfiwyno i ystod eang o ddogfennau archifol ac yn eich helpu I roi cychwyn ami.

Dewch i ddarganfod hanes eich tý!

Dydd Iau, Mai 23ain 2019
2.00pm - 3.00pm

HAN FODOL TREFNU ILE gan fod ond Ile ¡ nifer penodol

I gael rhagor o fanylion ac ¡ drefnu lle, cysylltwch ag Archifau Gwent

Archifau Gwent
Steelworks Road
Glyn Ebwy, Blaenau Gwent
NP23 6AA

Ffôn: 01495 353363
enquiries@gwentarchives.gov.uk

www.gwentarchives.gov.uk