DARGANFOD - HANES EICH TŶ

Dydd Mercher, 22 Ebrill 2020

DARGANFOD - HANES EICH TŶ

Ydych chi wedi meddwl erioed pa mor hen yw eich tŷ? Pwy adeiladodd y tŷ? Pwy oedd yn byw yno a pha straeon medrent eu hadrodd?

Bydd y sgwrs hon yn eich cyflwyno i ystod eang o ddogfennau archifol ac yn eich helpu i roi cychwyn arni.
Dewch i ddarganfod hanes eich tŷ!

Dydd Mercher, 22 Ebrill 2020
11.00am - 12.00pm

ARCHEBU HANFODOL: £5 y pen (rhaid talu ymlaen llaw, ni chaiff y tȃl ei ddychwelyd)

I gael rhagor o fanylion ac i drefnu lle, cysylltwch ag Archifau Gwent

Archifau Gwent
Steelworks Road
Glyn Ebwy, Blaenau Gwent
NP23 6AA
Ffôn: 01495 353363
enquiries@gwentarchives.gov.uk
www.gwentarchives.gov.uk