Cymorth Sgiliau a Recriwtio ar gyfer eich Busnes

Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020
8am -10.30am
Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy

Mae Parth Menter Glynebwy mewn cysylltiad gyda Busnes Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnal digwyddiad i gefnogi sgiliau a recriwtio ar gyfer busnesau.

Archebwch le a dod draw i'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn os hoffech fwy o wybodaeth am
• cyllid i wella a datblygu sgiliau eich pobl
• cymorth a chefnogaeth i sicrhau gweithwyr newydd

Bydd y sefydliadau dilynol ar gael i roi cyngor ac ateb eich ymholiadau:

• Busnes Cymru
• Arweinyddiaeth ION
• Sgiliau Llywodraeth Cymru
• Anelu'n Uchel
• Cynyddu sgiliau yn y gwaith
• Mynediad
• Cymunedau am Waith
• Metal
• Agile Nation 2
• MADE ('Manufacture for Advanced Design Engineering')
• Cynllun Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer Graddedigion a llawer mwy!

Bydd yr agenda yn cynnwys gwybodaeth gan wahanol sefydliadau sgiliau blaenllaw a sut y gallant gefnogi eich busnes

• Rhaglen Rhannu Prentisiaeth Anelu'n Uchel
• Rhaglen Sgiliau Hyblyg Llywodraeth Cymru
• Cronfa Cynhyrchiant ac Arloesedd Llywodraeth Cymru
• Arweinyddiaeth ION

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad drwy glicio ar y ddolen ddilynol:

https://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=323&eventNo=157121

Bydd lluniaeth a rhwydweithio ar gael drwy gydol y digwyddiad

Archebwch yn awr gan y rhagwelwn y bydd lleoedd yn llenwi'n gyflym