Hydref ym Mlaenau Gwent 2019 - TACH

TACH
1 18:30 Noswaith Gŵr with
Bonheddig gyda Phil Bennett, Arwr Rygbi Cymru a’r Llewod, Clwb Golff West Mon, Clwb Golff. 25 yn cynnwys bwyd.

19:30 Ultimate Elton,
Teyrnged Elton John. Y Met, Abertyleri. £15.

5 18:30 Arddangosiad Tân Gwyllt Bwrdd Crwn Tredegar, Cae Hamdden.

19:00 Arddangosiad Tân Gwyllt ym Mharc Eugene Cross, Glyn Ebwy.
Tocyn £3/£10 Teulu www.bgfireworks.co.uk £4 ar y nos.

15 Wreslo Cymreig Theatr
Beaufort £9-12, Teulu £35.

22 – 23 Only Fools Y (Cushty) Profiad Fwyta. y Bedwellte a Pharc. 
Tocynnau £48 Yn cynnwys pryd 3 chwrs a sioe ryngweithiol 2 awr.

HANNER TYMOR
PARC BRYN BACH

Gweithgareddau yn amrywio o ganwio a caiacio i ddringo, crefft y gwylltir a saethyddiaeth-ewch i www.parcbrynbach.co.uk i gael mwy o wybodaeth.

CANOLFAN CHWARAEON
Cynlluniau chwarae available
ar gael ym mhob un o’r tair canolfan chwaraeon-Mae’r gweithgareddau’n cynnwys
pêl-droed, pêl-rwyd, chwaraeon raced, pêl-fasged, dodge ball, rygbi, nofio, hwyl ar fatras aer, a llawer mwy!  £7 fesul plentyn (yn cynnwys cinio). www.bglife.co.uk

Cysylltiadau
Ty a Pharc Bedwellte | 01495 353370
Parc Bryn Bach | 01495 355920
Canolfannau Hamdden:
Abertyleri | 01495 357779
Glynebwy | 01495 357777
Tredegar | 01495 353395
Y Met  | 01495 355945
Theatr Beaufort | 01495 305988 | info@ffindance.co.uk Pob digwyddiad arall | 01495 355937 / 07968472812 www.thevalleys.co.uk