Ydych chi'n chwilio am arian i gefnogi eich anghenion busnes?

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent rydym yn cynnal Clinig Cymorth Busnes rhwng 8.00yb - 16:00yp ar y dyddiad canlynol:

26 Mawrth 2020
Y Swyddfeydd Cyffredinol, Steelworks Road,
Glyn Ebwy NP23 6AA

Fel cynrychiolwyr lleol rydym yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn sicrhau'r cyllid a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw i helpu gyda chostau cychwynnol neu i dyfu eich busnes presennol.
Yn y sesiwn, gallwch ddarganfod mwy am gefnogaeth leol sydd ar gael ar gyfer eich busnes. Gan weithio gyda'n gilydd gallwn ddarparu cyllid i ddechrau neu ehangu busnes, gan eich cefnogi gydag arian er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed brynu busnes.
P'un a ydych chi'n fusnes sy'n dechrau o'r newydd neu'n fusnes sy'n bodoli eisoes, dewch i siarad â ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
E-bostiwch claire.vokes@bancdatblygu.cymru  i archebu slot 30 munud.

Fel arall, gallwch ei ffonio hi ar 02920 801728


Digwyddiad Clinig Cymorth Busnes
Dyddiad Dydd Iau 26 Mawrth 2020
Amseroedd 8:00 – 16:00