2019 GWYL Y COFIO YM Mlaunau Gwent

Dydd Gwener 8 Tachwedd
6.30pm i gychwyn am 7.00pm  Cyngerdd Coffa yn Eglwys Mihangel Sant, Abertyleri. Tocynnau £2.50
6.30pm Canolfan Chwaraeon Glyn Ebwy
Gwyl y Cofio. Tocynnau £8/6
Ffoniwch 07985 464985

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd
9.30am Taith Gerdded a Choffhad ar gyfer criw bomber Wellington T2520. Gad. Tafarn Ty Uchaf, Trefil am 9.45am. Ffoniwch 01495 722352 i ddweud os ydych yn dod, rhag ofn bod newid yn y digwyddiad
10.00am Bore coffi a swgrs ‘Coffa’ Amgueddfa Abertyleri
11.00am Coffhad yng Nghofeb Rhyfel Princetown a Tafarnaubach

Dydd Sul 10 Tachwedd
9.45am Gwsanaeth Coffa yn Eglwys Sant Siôr gyda gorymdaith i ddilyn i’r Senotaff ym Mharc Bedwellte, Tredegar
10.20am Ymgynnull yn Stryd Marine ar gyfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Cwm ar gyfer Gwasanaeth Coffa am at 10.50am
10.25am Ymgynnull yn Stryd Beaufort am orymdaith i Gofeb Rhyfel Brynmawr ar gyfer Gwasanaeth Coffa amm 11.00am
10.30am Cynnull yn Stryd yr Eglwys ar gyfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Abertyleri ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 10.45am
10.30am Ymgynnull yn Eglwys Sant Marc ar gyfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Llanhiledd ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 10.45am
10.30am Cynnull yn Stryd Bethcar ar gyfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Glynebwy ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 10.50am
12.00 noon Coffhad wrth Allor Burma, Ty Bedwellte, Tredegar
1.30pm Cynnull yn Theatr Beaufort ar yfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Rhasa a Beaufort ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 1.55pm
2.10pm Cynnull ger Croes Garn ar gyfer gorymdaith i Gofeb Rhyfel Nantyglo a Blaenau, Parc Canolog ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 2.45pm
3.00pm Coffhad yng Nghanolfan Gymunedol Bournville, Abertyleri
4.00pm Coiffhad yng Ngrîn Pentref Blaenau Gwent, Abertyleri

Dydd Llun 11 Tachwedd
11.00am Coffhad, Canofan Siopa Tredegar
11.30pm Coffhad ym Mainc Goffa’r Rhyfel Byd Cyntaf, Stryd Fasnachol, Tredegar
12.00pm Coffhad ym Mainc Goffa’r Rhyfel Byd Cyntaf, Peacehaven, Tredegar
12.30pm Coffhad ym Mainc Goffa’r Rhyfel Byd Cyntaf, Grin Pentref Sirhywi, Tredegar

Cysylltiadau
Ffon: 01495 355937 Symudol: 07968472812