Ymgynghoriad Polisi Tacsi

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ei bolisïau tacsi. Os hoffech weld copïau o'r polisïau presennol neu os oes angen copi o'r holiadur ymgynghori arnoch, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar 01495 355485. Os hoffech wneud sylwadau, gwnewch hynny, yn ysgrifenedig, erbyn 30 Mai 2019 i'r Tîm Trwyddedu , Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB.