Ymgynghoriad Ffioedd Trwydded 2020/21

Dogfennau Cysylltiedig

Mae'r Cyngor wrthi'n cynnal adolygiad o ffioedd trwyddedau drwy ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r ffioedd trwydded sy'n cael eu hadolygu yn ymwneud â thacsis, safleoedd gamblo, gwerthwyr metel sgrap, caniatâd masnachu stryd, sefydliadau rhyw, hypnosis a dosbarthiad ffilmiau. Mae rhestr lawn o'r ffioedd presennol ac arfaethedig ar gael islaw.

Os dymunwch wneud unrhyw sylwadau am y ffioedd arfaethedig, gwnewch hynny os gwelwch yn dda drwy ysgrifennu at Trwyddedau, CBSBG, Y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB neu e-bost at licensing@blaenau-gwent.gov.uk erbyn 13 Chwefror 2020.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar  01495 355485.