Polisi Trwyddedu

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn adolygu ei bolisi Deddf Trwyddedu 2003.  Os ydych am wneud sylwadau, gwnewch hynny yn ysgrifenedig erbyn 21 Mai 2021.
licensing@blaenau-gwent.gov.uk