Her Cyllideb Blaenau Gwent

Mae ein rhaglen ymgysylltu her cyllideb yn rhoi cyfle i bobl ddylanwadu ar gyllideb a gwasanaethau'r Cyngor.

Mae'n hysbys iawn fod Cynghorau'n wynebu cyfnod caled wrth i'r llywodraeth barhau i ostwng faint o arian a dderbyniwn. Gyda llai o arian i'w gwario, mae'n rhaid i ni adolygu ein holl wasanaethau a cheisio dynodi miliynau o bunnau mewn arbedion. Fel canlyniad, bydd yn ofynnol i rai o'n gwasanaethau newid a gall fod yn rhaid i ni atal darparu gwasanaethau eraill yn llwyr. Cynlluniwyd ein rhaglen ymgysylltu Her Cyllideb i roi cyfle i bawb ddylanwadu ar y penderfyniadau anodd y bydd angen eu gwneud yn y dyfodol.

Rydym yn rhoi cyfle i'r rhai sy'n dod i'r digwyddiadau Her Cyllideb i ganfod mwy am sut mae'r Cyngor yn cynllunio ei gyllideb. Gall pobl ddweud wrthym beth yw eu blaenoriaethau a'u barn ar lefel y Dreth Gyngor ar gyfer 2019-20. Byddwn yn defnyddio'r adborth a roddir i'n helpu i gwblhau a gosod ein cyllideb.

Caiff ein holl ddigwyddiadau Her Cyllideb eu hysbysebu ar ein gwefan a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, yn y wasg leol, llyfrgelloedd ac mewn adeiladau cymunedol eraill .

Gallwch rannu eich sylwadau gyda ni drwy gwblhau'r arolwg byr 

  • Dydd Gwener 7 Rhagfyr, Marchnad Glynebwy, 10.30am – 12.30pm.
  • Dydd Gwener 7 Rhagfyr, Tesco Abertyleri, 4.30pm – 6.30pm.
  • Dydd Llun 10 Rhagfyr, Canol Tref Blaenau, 9.00am – 11am.
  • Dydd Mawrth 11 Rhagfyr, Tesco Glynebwy, 4.30pm – 6.30pm.
  • Dydd Iau 13 Rhagfyr, Marchnad Abertyleri, 10.30am – 12.30pm.
  • Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr, Brynmawr sgwâr y farchnad, 10.30am – 12.30pm.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Polisi, Partneriaeth ac Ymgysylltu

Rhif Ffôn: 01495 355092

Cyfeiriad: Llawr 4A, Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy

Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk