Dweud eich barn ar gyfleusterau toiledau cyhoeddus ym Mlaenau Gwent

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cyfleusterau toiled o amgylch y fwrdeistref.

Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ddatblygu Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer y fwrdeistref erbyn 31 Mai 2019. I helpu dynodi angen, mae’r cyngor yn gofyn am farn preswylwyr ac ymwelwyr i’r fwrdeistref. I ddweud eich barn, ewch i ddolen arolwg isod. 

Dweud eich barn ar gyfleusterau toiledau cyhoeddus ym Mlaenau Gwent

I gael mwy o wybodeath ffoniwch 01495 311556 neu anfon e-bost yn info@blaenau-gwent.gov.uk