Strategaeth Trawsnewid Cwsmeriaid

Bydd y Strategaeth Cyswllt gyda Chwsmeriaid yma'n amlinellu'r weledigaeth ar gyfer Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent (y Cyngor) i wella profiad ac ymgysylltiad gyda chwsmeriaid drwy'r defnydd gorau o sianeli mynediad, gyda phwyslais ar hyrwyddo a galluogi cwsmeriaid i wasanaethu eu hunain drwy ddulliau digidol. 

Bydd hyn yn rhoi mwy o ddewis, yn galluogi'r Cyngor i sicrhau gwasanaethau gwerth am arian, sicrhau y gallwn glustnodi adnoddau i'r lle mae fwyaf eu hangen, a chefnogi cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor. 

Bydd y strategaeth hon yn disodli'r Strategaeth Gwasanaeth i Gwsmeriaid flaenorol. Mae'r ddogfen yn amlinellu'r ffordd y bydd y Cyngor yn trin cysylltiadau gwasanaeth cwsmeriaid gyda'i holl gwsmeriaid. 

Mae'r ddogfen hon yn trafod egwyddorion am sut mae'r Cyngor yn gosod safonau gwasanaeth ac mae hefyd yn canolbwyntio ar y dulliau sy'n rhoi'r strwythur gorau i'n sianeli mynediad.

Dogfennau Cysylltiedig